Medlemsskab

Medlemsskab af Sydvestjysk Fåreavler Forening

Indmeldelse ved henvendelse til foreningens kasserer:
Steen Ove Sørensen
Frøstrupvej 101
6830 Nr. Nebel
40784424
soslunde@post9.tele.dk

Kontingent kr. 300,00 årligt

Medlemmer kan gratis annoncere på foreningens hjemmeside med køb og salg af får og brugte artikler til får.
Der kan annonceres højst 1 måned. Herefter slettes annoncen automatisk, og man skal henvende sig igen, hvis annoncen skal fortsætte.
Køb og salg annoncer sendes via mail til:

soslunde@post9.tele.dk