Velkommen til hjemmesiden for Sydvestjyske Fåreavlere

Bliv medlem af Sydvestjyske Fåreavlere og deltag
i et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden.logo_svjf

Desuden tilbyder vi dig:

  • Vores medlemsblad Fårefolderen, 4 gange årligt.
  • Mulighed for gratis rubrik annonce vedr. køb og salg.
  • Besætningsbesøg og udflugter.
  • Kurser og markvandringer.
  • Nyhedsmail.

Kontakt bestyrelsen og få nærmere information.