Markedsplads

Det er enkelt at annoncere på denne side:
Send annonceteksten på mail.
Heraf skal det klart fremgå, om man vil købe eller sælge,
samt telefonnummer og mailadresse, hvor annoncøren træffes.
Det er også godt at oplyse, om besætningen har M3 status.
For at få en annonce på hjemmesiden skal man være
medlem af Sydvestjysk Fåreavler Forening.
Send en mail til: soslunde@post9.tele.dk Husk at opgive medlemsnummer og at det er en annonce på hjemmesiden, du ønsker.