Fårefolderen

Foreningens blad, der udkommer 4 gange årligt,
i marts, juni, september og december

Sidste frist for indlevering af stof og annoncer til bladet, er d. 1. i måneden før.

Fårefolderens redaktion:

Ansvarshavende:
Mona Lund
Tlf. 75191914
Mail: lundgaarden@bbsyd.dk

Annoncepriser pr. udgivelse:
1/1 side            kr. 450
1/2 side            kr. 300
1/4 side            kr. 150
1/8 side            kr. 100