Bestyrelse

Formand:
Ron Bon
Nybrovej 81
6851 Janderup
27629822
mail@rb-farmsupply.dk

Næstformand:
Stina Brandhøj
Stenbæksvej 9
7200 Grindsted
s.brandhoj@gmail.com

Kasserer:
Steen Ove Sørensen
Frøstrupvej 101
6830 Nr. Nebel
40784424
soslunde@post9.tele.dk

Sekretær:
Annette Rosengaard Holmenlund
Øster Lemvej 9
6940 Lem
24859917
annette@hyrdetimer.dk

Ungekontakt:
Emil Kousgaard
Toftnæsvej 30
6800 Varde
30514140
emil30514140@gmail.com

Suppleant:
Sirid Marie Kaatmann
Schæferivej 6
7400 Herning
siridkaatmann@gmail.com

Suppleant:
Jan Haarsma
Lundagervej 30
6830 Nr. Nebel
23348187
haarsma@bbsyd.dk

Redaktør:
Mona Lund
Grimstrup Hovedvej 38
6818 Årre
20135850
lundgaarden@bbsyd.dk

Se foreningens vedtægter